Sổ chủ nguồn thải

congtrung

New Member
#1
Công ty đó đã có sổ chủ nguồn thải nguy hại chung cho 2 chi nhánh rồi, nay mở thêm chi nhánh nữa và muốn làm sổ chủ nguồn thải chung (vì chi nhánh k có con dấu riêng), vậy mình yêu cầu cấp lại hay sao vậy mọi người.
Help me
 
Top