Ứng dụng Gom Rác GRAC
alt="Ứng dụng Gom Rác GRAC">FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Số liệu khí tượng Thủy văn Hà Nội 6 năm liên tục

#3
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Thật vậy, nếu có thì post lên đường link. Còn nếu để bán thì cũng báo luôn giá tiền cho tôi biết tôi còn xem có nên mua hay không? Khi mà trang web của bên khí tượng họ cũng upload lên mạng dữ liệu khí tượng của cả nước trong 3 năm qua.
Mà không biết số liệu khí tượng của bạn có theo ngày không?
 
Top