Số liệu khí tượng Thủy văn Hà Nội 6 năm liên tục

kimlong

Cây công nghiệp
Bài viết
107
Nơi ở
Thủ Đô
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Thật vậy, nếu có thì post lên đường link. Còn nếu để bán thì cũng báo luôn giá tiền cho tôi biết tôi còn xem có nên mua hay không? Khi mà trang web của bên khí tượng họ cũng upload lên mạng dữ liệu khí tượng của cả nước trong 3 năm qua.
Mà không biết số liệu khí tượng của bạn có theo ngày không?
 
scroll-topTop