Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

So sánh hạt nhựa cation, anion và hạt cation-anion hỗn hợp

#5
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
mixed bed chỉ dùng để trong công đoạn polishing thôi nhé, nghĩa là sau các công đoạn khử ion trưỡ đó (RO, Demin). Mixed bed sẽ giúp nâng cao thêm chất lượng nước
Sau mixbed để đạt chỉ tiêu ppb, EC ~ 1ppm, silicat <0.2ppm, ...
tùy vào sản xuất ở công ty để chọn công nghệ hợp lý.
Vậy mà trước giờ cứ tưởng hạt mixed bed để thay cho 2 loại kia chứ, chưa làm công trình nào cần chất lượng cao vậy nên chưa xài. Để đạt tiêu chuẩn nước cất 2 lần liệu xài RO có đạt không nhỉ. Mà có ai có tiêu chuẩn nước cất 2 lần không vậy?
 
Top