So sánh HSE và OHSAS như thế nào

Backylai

Hạt giống tốt
Bài viết
3
Nơi ở
Sai gon
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L

HSE hay EHS hay SHE là sự kết hợp và viết tắt của 03 từ sau :

E = Environment = Môi trường, theo quốc tế thì có nghĩa là môi trường bên ngoài (E1) và môi trường tại vị trí của người lao động (2)
S = Safety = An toàn
H = Health (Occupational Health) = Sức khỏe nghề nghiệpệ

Khi bạn làm HSE thì bạn làm các 03 lĩnh vực trên

OHSAS = Occupational Health Safety Assessment Series = Tiêu Chuẩn Đánh Giá An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp (ATSKNN), đây là một tiêu chuẩn quốc tế để đánh giá việc thực hiện vận hành hệ thống ATSKNN dành cho các tổ chức (doanh nghiệp, bệnh viện, trường học ...) có áp dụng hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp nếu đem so sánh với HSE thì OHSAS chỉ là chuẩn đánh giá và xây dựng chữ S, H và E2. Còn nếu muốn đánh giá E1 thì một trong những tiêu chuẩn quốc tế hiện nay đang được áp dụng phổ biến ISO 14001 với phiên bản hiện hành năm 2004
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

nhanvienantoan

Hạt giống tốt
Bài viết
1
scroll-topTop