Ứng dụng Gom Rác GRAC
alt="Ứng dụng Gom Rác GRAC">FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

ISO 14001 So sánh ISO 14001 và nhãn sinh thái

#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Mình nghĩ là người tiêu dùng khi nhìn vào sản phẩm có nhãn sinh thái sẽ ấn tượng hơn vì trực quan.
Mấy dòng chữ iso - i siếc gì đó cũng không được để ý kỹ đâu.
P/s:đấy là đứng trên góc độ người tiêu dùng để suy nghĩ thôi.
 
Top