SỔ TAY AN TOÀN - SỨC KHỎE – MÔI TRƯỜNG NHÀ MÁY ĐIỆN TUABIN KHÍ

bigbigzerroo

Cây công nghiệp
Bài viết
267
Nơi ở
hồ chí minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM
SỔ TAY AN TOÀN - SỨC KHỎE – MÔI TRƯỜNG NHÀ MÁY ĐIỆN TUABIN KHÍ

Tài liệu này sẽ cung cấp các thông tin cần thiết ở mức tối thiểu và chung nhất về các nguy cơ có thể xảy ra sự cố, rủi ro cho người, thiết bị và môi trường nhà máy. Đồng thời, đưa ra các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và môi trường trong quá trình vận hành, sửa chữa hay bảo quản, bảo dưỡng các chất liệu, vật tư, thiết bị của nhà máy điện Tuabin (Turbine) khí.
 

Đính kèm

  • SO_TAY_ATSKMT_IN.rar
    3.9 MB · Lượt xem: 2,145
scroll-topTop