SỔ TAY HƯỚNG DẪN BỎ TÚI - HÓA CHẤT ĐỘC HẠI - NIOSH POCKET GUIDE TO CHEMICAL HAZARDS

Minh YMT

Admin
Bài viết
669
Nơi ở
Ho Chi Minh city
Website
www.yeumoitruong.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
9781780398518_p0_v1_s260x420.JPG

Cuốn sách Hướng dẫn bỏ túi- Hóa chất độc hại của NIOSH cung cấp nguồn thông tin ngắn gọn về vệ sinh lao động cho người lao động, người sử dụng lao động, và các chuyên gia về sức khỏe nghề nghiệp.

Cuốn hướng dẫn bỏ túi này trình bày về các thông tin và dữ liệu quan trọng ở dạng bảng viết tắt của 677 hóa chất hoặc nhóm hóa chất thường thấy trong môi trường làm việc (như là các hợp chất mangan, hợp chất tellurium, hợp chất thiếc vô cơ , vv.). Các thông tin vệ sinh công nghiệp trong cuốn hướng dẫn bỏ túi này sẽ giúp người dùng nhận biết và kiểm soát các hóa chất nguy hiểm nghề nghiệp. Các hóa chất hoặc các chất có trong cuốn sách này bao gồm tất cả các chất mà Viện Quốc gia về an toàn và Sức khỏe nghề nghiệp (NIOSH ) đã đề nghị ở mức có nguy hại (RELs) và mức giới hạn cho phép tiếp xúc đối với người lao động (PELs ) theo Cục Quản lý An toàn và Sức khỏe lao động (OSHA) và các Tiêu chuẩn về An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp .
 

Đính kèm

  • 2005-149.pdf
    6 MB · Lượt xem: 1,657
scroll-topTop