Sổ tay SV Moi Trường

T

tất thành công

Guest
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Gửi Ban Đối Nội:
“V/V sổ tay sinh viên môi trường”

Nội dung thực hiện:
1 -Giới thiệu về trường
-Lịch sử hình thành
-Các phòng ban chức năng
-Cơ sở vật chất (phòng học, ktx, phòng thí nghiệm, tt tin học, tt ngoại ngữ, thư viện).

2 -Giới thiệu về khoa
-Lịch sử hình thành
-Đội ngũ Giảng viên (điện thoại, mail, chuyên nghành giảng dạy)
-Cơ sở vật chất (thư viện khoa, viện cnsh &mt,

3 -Giới thiệu về CLB, LH clb
-Cơ cấu clb
-Phương hướng hoạt động: học tập, phong trào,..
-Điều lệ clb
-Giới thiệu BCS các lớp (dđ, mail, đơn vị)

Tiến độ thực hiện:
Thời gian - Nhiệm vụ - Trách nhiệm
-05/08/08-15/08/08 - Lập kế hoạch triển khai sổ tay -Ban học tập
-15/08/08-28/08/08 - Lấy ý kiến đóng góp, giao nhiệm vụ thực hiện -BCN -ban học tập
-28/08/08-01/10/08 - Thực hiện nội dung - -BCN-các ban
-01/10/08-10/10/08 - Tổng hợp, biên tập nội dung -BCN, các ban
-10/10/08-15/10/08 - Tìm nguồn kinh phí, in ấn -BCN, các ban
-15/10/08-20/10/08 - Phát hành -BCN, các ban
-Tháng 1/2009 -Đánh giá mức độ thoả mãn -BCN, các ban

Ghi chú:
-Trên đây là nội dung đề xuất.
-Hoan nghênh các ý tưởng mới thêm vào nội dung.
-Ban đối nội có quyền quyết định nội dung và pp thực hiện.
-Nội dung thực hiện được clb thông qua vào ngày 01/10/08.

Chúc các bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ!!!:yahoo:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
  • Thread starter tất thành công
  • Ngày gửi
scroll-topTop