Sổ tay SV môi trường

T

tất thành công

Guest
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Gửi Ban Học Tập :
“V/V sổ tay sinh viên môi trường”

Nội dung thực hiện:
-Chương trình đào tạo, tín chỉ
-Giới thiệu thư viện khoa và thư viện TT DHNL.
-Nhà sách
-Phương pháp học tập đại học
-Làm việc nhóm
-Làm tiểu luận
-Kinh nghiệm thi cử
-SV với nghiên cứu khoa học
-Kinh nghiệm tổ chức học tập của lớp
-Chia nhóm
-Lưu trữ tài liệu
-Chia sẽ, trao đổi tài liệu
-Giáo trình từ thầy cô

Tiến độ thực hiện:(như ban đối nội)

Chúc các bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ!!!:56:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
  • Thread starter tất thành công
  • Ngày gửi
scroll-topTop