Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Solar Tower Technology

daibangxanh

Well-Known Member
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Solar updraft tower is a type of renewable-energy power plant. Air is heated in a very large circular greenhouse-like structure, and escapes through a high tower. The moving air drives turbines, that produce electricity.

A research prototype operated in Spain in the 1980s.

The prototype in Spain was built 150 km from Madrid. The chimney was 195 meters tall and outputted 50 Kw.In early 2007, a company called Enviro Mission, started developing a large-scale project in Australia.

One 200MW power station will be built and will provide enough electricity to around 200,000 typical Australian households and will abate over 900,000 tonnes of greenhouse producing gases from entering the environment annually.

Its 1000 meters tower will probably be the highest structure in the world.

EnviroMission’s Solar Tower is proposed to generate electricity 24-hours a day. The power station will be at its most efficient on the hottest days when energy is most needed and peak prices are paid for electricity.

EnviroMission has selected a site for the world's first Solar Tower power station in the Buronga district of the Wentworth Shire in NSW and 25km northeast of Mildura in Victoria.

The selling price of Solar Tower renewable energy will be based on the average peak pool electricity price paid to generators plus an additional renewable energy credit incentive paid by retailers.
For more info, check this incredible video.
 
#6
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Tháp mặt trờiupdraft: theo nguyên tắc từ dưới lên (đối nghĩa với downdraft, một loại tháp nhiệt mặt trời khác, ví dụ như dự án ở Jülich, Đức)
collector: bộ thu (nhiệt, bức xạ)
turbines: tua bin
thermal storage: lớp dự trữ nhiệt
tower: tháp nhiệt (ở đây có thể gọi như chimney - ống khói)
day: ngày
night: đêm

Tháp mặt trời "updraft" là một kiểu nhà máy điện nhiệt mặt trời, theo nguyên tắc từ dưới lên. Khí được làm nóng trong một cấu trúc (bộ thu) hình tròn dựa theo nguyên lý nhà kính, khí nóng thoát lên theo một tháp cao, thẳng đứng. Sự di chuyển của luồng khí nóng làm quay tua bin, nhờ đó tạo ra điện năng. (xem hình ở trên)

Một mô hình nghiên cứu đã được vận hành ở Tây Ban Nha những năm 80. Mô hình đó được xây dựng cách tp Madrid, Tây Ban Nha 150km. Ống tháp cao 195m và có công suất phát điện 50kW.

Đầu năm 2007, một công ty của Úc là EnviroMission đã bắt đầu phát triển dự án quy mô lớn ở nước này.

Một nhà máy điện công suất 200MW sẽ được xây dựng và cung cấp đủ điện năng cho khoảng 200.000 hộ gia đình điển hình ở Úc và sẽ giảm phát thải được 900.000 tấn khí nhà kính mỗi năm.

Tháp có chiều cao 1000m này có thể là cấu trúc cao nhất trên thế giới hiện nay.

Tháp mặt trời của công ty EnviroMission dự kiến sẽ sản xuât điện 24h/ngày (do có tầng dự trữ nhiệt, xem hình vẽ ở trên). Nhà máy sẽ hoạt động hiệu quả nhất vào những ngày nóng nhất cũng là lúc nhu cầu năng lượng lớn và lượng điện sản xuất vào giờ cao điểm sẽ được trả giá cao.

Công ty EnviroMission đã lựa chọn địa điểm để xây dựng nhà máy điện nhiệt mặt trời tại huyện Buronga, thuộc vùng Wentworth Shire của bang New South Wales, cách vùng Mildura của bang Victoria 25km về hướng Đông Bắc.

Giá bán điện từ tháp mặt trời sẽ dựa trên mức trung bình của giá điện lúc cao điểm trên thị trường, và được trả cho nhà sản xuất cộng thêm hỗ trợ tín dụng năng lượng tái tạo cho công ty bán lẻ điện.Lược dịch bởi Jupiter276, DEVI team
 
Sửa lần cuối:
Top