Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

SQF 2000 là gì ?

Ms Bean

Administrator
Thành viên BQT
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
1. SQF 2000 là gì?

SQF: Viết tắt từ chữ : Safe quality food (an toàn chất lượng thực phẩm)

SQF : Hệ thống quản lý và phòng ngừa những rủi ro bao gồm các kết quả của việc thực hiện và vận hành kế hoạch SQF nhằm bảo đảm cho an toàn và chất lượng trong doanh nghiệp thực phẩm .

Hệ thống này được thiết kế bởi các chuyên viên thực hành SQF, được đánh giá bởi các chuyên gia đánh giá SQF và được chứng nhận bởi tổ chức được phép chứng nhận khi thỏa mãn các tiêu chuẩn của SQF.

Kế hoạch SQF là kế hoạch SQF 1000CM hoặc kế hoạch SQF 2000CM tùy trường hợp

SQF 1000CM : Áp dụng cho người nuôi trồng thủy sản và các nhà sơ chế

SQF 2000CM : Áp dụng cho nhà chế biến


2. Tại sao SQF 2000 có ý nghĩa:

SQF 2000 có ý nghĩa bởi nó là một hệ thống bảo vệ, cung cấp niềm tin chắc chắn rằng an toàn thực phẩm được quản trị một cách có hiệu quả. Nó làm cho các nhà cung cấp chú trọng vào an toàn và chất lượng thực phẩm và tập trung vào việc bảo quản như một phương pháp để kiểm soát.


3. SQF 2000 hỗ trợ gì:

SQF sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp chế biến thủy sản kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất thông qua việc kiểm soát các điểm có nguy cơ tiềm ẩn các mối nguy hại cao đối với sức khỏe con người.


4. SQF 2000 được áp dụng tại đâu:

- Được áp dụng tại các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở chế biến thủy sản mục đích phục vụ nhu cầu tiêu dùng của con người.

- Được áp dụng tại các phân xưởng trực tiếp chế biến thủy sản.


5. Khi nào SQF 2000 có ý nghĩa:

SQF 2000 có ý nghĩa khi các DN chế biến thủy sản mong muốn xây dựng một hệ thống chất lượng nhằm đảm bảo rằng chất lượng sản phẩm do họ sản xuất ra luôn an toàn với sức khỏe người tiêu dùng.


6. SQF 2000 đem lại lợi ích cho ai:

SQF 2000 đem lại lợi ích trước hết cho người tiêu dùng, những người mua các sản phẩm thủy sản với mong muốn các sản phẩm đó luôn đảm bảo an toàn tuyệt đối với sức khỏe của họ. Trên cơ sở đem lại lợi ích đó, SQF 2000 sẽ đem lại sự phát triển vững chắc cho chính bản thân Doanh nghiệp áp dụng nó. Ngoài ra, SQF 2000 còn giúp các nhân viên tổ chức áp dụng có những nhận thức đúng đắn về các vấn đề ảnh hưởng đến chất lượng thủy sản, từ đó có thể kiểm soát được chất lượng sản phẩm cuối cùng.

Nguồn: vpc.org.vn
 

Ms Bean

Administrator
Thành viên BQT
#2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
SQF là tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, đưa ra các yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng cần thiết để xác định các rủi ro về chất lượng và an toàn thực phẩm cũng như để đánh giá và theo dõi các biện pháp kiểm soát. Tiêu chuẩn SQF được xây dựng dựa trên các nguyên tắc của HACCP.

SQF bao gồm SQF 1000 và SQF 2000. SQF 1000 được thiết kế cho các nhà sản xuất nguyên liệu (ví dụ nuôi trồng, chế biến thức ăn gia súc...) , trong khi đó SQF 2000 đưa ra các yêu cầu đối với nhà chế biến và phân phối thực phẩm (ví dụ chế biến sữa, thịt...). SQF 2000 được chia làm 3 cấp, mỗi cấp chỉ ra một mức độ yêu cầu khác nhau về hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm của doanh nghiệp.

Cấp 1: An toàn thực phẩm cơ bản - Chương trình tiên quyết và biện pháp kiểm soát an toàn thực phẩm cơ bản phải được thực hiện để tạo nền tảng cho việc nâng cao hiệu lực Hệ thống quản lý của doanh nghiệp.

Cấp 2: Kế hoạch an toàn thực phẩm HACCP được chứng nhận – Là sự kết hợp các yêu cầu của cấp 1 và tiến hành phân tích mối nguy về ATTP của các quá trình để xác định các mối nguy và đưa ra hành động loại bỏ, phòng ngừa hoặc giảm thiểu mối nguy.

Cấp 3: Hệ thống Quản lý Chất lượng và An toàn thực phẩm toàn diện - Kết hợp các yêu cầu của cấp 1, 2 và yêu cầu tiến hành phân tích mối nguy về chất lượng thực phẩm, thực hiện các hành động để phòng ngừa rủi ro do chất lượng kém.

Để chứng nhận SQF 2000 cấp 3, doanh nghiệp phải được chứng nhận cấp 1 và 2. Các yêu cầu của hệ thống SQF 2000 bao gồm:

Lãnh đạo cao nhất đưa ra các cam kết của doanh nghiệp về an toàn thực phẩm, chất lượng và liên tục cải tiến, đảm bảo cung cấp nguồn lực cần thiết để đạt được các mục tiêu.

Đào tạo cho những người thực hiện các công việc quan trọng liên quan đến chất lượng và an toàn thực phẩm.

Đưa ra những quy định bằng văn bản đối với nhà cung cấp về những nguyên liệu và dịch vụ mua vào có thể ảnh hưởng tới chất lượng và an toàn thực phẩm. Kiểm tra trước khi sử dụng các nguyên liệu và dịch vụ có thể ảnh hưởng tới chất lượng và an toàn thực phẩm.

Yêu cầu đối với thành phẩm cần được lập thành tài liệu, được phê duyệt bởi khách hàng nếu có yêu cầu.

Xác định và lập thành tài liệu các biện pháp có thể kiểm soát và đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm trong Kế hoạch an toàn thực phẩm.

Xây dựng thủ tục miêu tả cách thức tiến hành khắc phục và phòng ngừa sự không phù hợp. Thiết lập thủ tục miêu tả việc xử lý sản phẩm hoặc nguyên liệu không phù hợp tìm thấy trong quá trình tiếp nhận, lữu giữ, chế biến, đóng gói hoặc phân phối.

Tất cả thiết bị đo kiểm được sử dụng để giám sát các hoạt động trong Kế hoạch SQF hoặc để minh chứng sự tuân thủ với các yêu cầu của khách hàng cần được định kỳ hiệu chỉnh nhằm đảm bảo độ chính xác.

Tiến hành đánh giá nội bộ nhằm đảm bảo tính

http://angi.com.vn/
 
Top