sự cố bể phản ứng sinh học theo mẻ

nhanly

Hạt giống tốt
Bài viết
2
Nơi ở
cao bằng
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các tiền bối có kinh nghiệm về vân hành hệ thống sử lý nước thải bằng công nghệ SBR ( bể phản ứng sinh học theo mẻ) giúp em với.
Sự là hiện tại em đang vận hành hệ thống xử lý nước thải của cụm công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản ( chủ yếu là nước thải từ nhà máy chế biến tôm).
hiện tại nước sau xử lý có màu hơi ố vàng và bùn trong bể SBR có màu nâu đen, sau khi tắt xục khí được khoảng 2-3 tiếng là bùn bắt đầu ục lên như kiểu vừa bật xục khí lên xong tắt luôn.
Xin các tiền bối chỉ giáo giúp em với!!!!
 

doanvanchung1991

Cây công nghiệp
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
bể thiếu khí. nên vi sinh chết. khi bùn chết dừng sục khí đồng nghĩa với phân hủy yếm khí chứ không phải thiếu khí. nên là bùn sẽ bị nổi lên.
mình nghĩ vậy :).
kiểm tra lượng bùn trong bể, xả bớt bùn nếu lượng bùn dư nhiều, giảm tải. tăng cường sục khí. nếu có thể thi dừng tải luôn, cho sục khí liên tục.
bạn thử thao khảo các ý kiến khác xem sao. minh toàn làm vậy thôi :)
 

nhanly

Hạt giống tốt
Bài viết
2
Nơi ở
cao bằng
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
bể thiếu khí. nên vi sinh chết. khi bùn chết dừng sục khí đồng nghĩa với phân hủy yếm khí chứ không phải thiếu khí. nên là bùn sẽ bị nổi lên.
mình nghĩ vậy :).
kiểm tra lượng bùn trong bể, xả bớt bùn nếu lượng bùn dư nhiều, giảm tải. tăng cường sục khí. nếu có thể thi dừng tải luôn, cho sục khí liên tục.
bạn thử thao khảo các ý kiến khác xem sao. minh toàn làm vậy thôi :)
vâng em cảm ơn ạ!!
 

Nhanaro

Mầm xanh
Bài viết
11
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các tiền bối có kinh nghiệm về vân hành hệ thống sử lý nước thải bằng công nghệ SBR ( bể phản ứng sinh học theo mẻ) giúp em với.
Sự là hiện tại em đang vận hành hệ thống xử lý nước thải của cụm công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản ( chủ yếu là nước thải từ nhà máy chế biến tôm).
hiện tại nước sau xử lý có màu hơi ố vàng và bùn trong bể SBR có màu nâu đen, sau khi tắt xục khí được khoảng 2-3 tiếng là bùn bắt đầu ục lên như kiểu vừa bật xục khí lên xong tắt luôn.
Xin các tiền bối chỉ giáo giúp em với!!!!
chuyên xử lý nước : nhan-aqua.com
 
scroll-topTop