Sự cố tràn dầu nguy hại nhất ở Việt Nam từ trước đến nay?

kidacanmui

Hạt giống tốt
Bài viết
2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình đang làm bài về ảnh hưởng của dầu mỏ đến mt nước. Hiện tài liệu đã ổn ổn chỉ còn thiếu phần liên hệ thực tế.
Được biết có rất nhiều sự cố tràn dầu ở Việt Nam trong những năm qua, nên mình quyết định sẽ chỉ tóm lược những ví dụ điển hình nhất.
"Đâu là sự cố tràn dầu nguy hại nhất tại Việt Nam?"
Mong các bạn đóng góp ý kiến để bài tiểu luận của mình có góc nhìn khách quan nhất!
Mình xin cảm ơn!
:expect:
 
scroll-topTop