sự cố tràn đổ hóa chất

Minh Grac

Cây cổ thụ
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các loại vật liệu dễ bị tràn đổ

Thông thường sự cố tràn đổ liên quan đến 1 vật liệu (nhiên liệu, nguyên liệu) , tuy nhiên một vài sự cố tràn đổ khác có thể liên quan đến nhiều hơn một vật liệu (nhiên liệu, nguyên liệu). Các loại vật liệu thường được sử dụng bị tràn là:
  • Dầu: bao gồm xăng, dầu thô, nhiên liệu máy bay phản lực, dầu hỏa, và tất cả các loại dầu dầu khí nhẹ và nặng.
  • Hóa chất: bao gồm các axit, bazơ, dung môi, thuốc trừ sâu và các hóa chất hữu cơ và vô cơ khác.
  • khí và các hạt: bao gồm khói, bụi / hạt, nitơ oxit, khí thiên nhiên, vv ...
  • Chất thải bao gồm chất lỏng độc hại, chất lỏng công nghiệp, nước thải nông nghiệp và chất thải khác.
  • Khác: bao gồm thức ăn, thực phẩm và các chất khác.

Thông thường tỷ lệ tràn đổ chiếm tỷ lệ cao nhất liên quan đến ngành giao thông vận tải: xe moto, xe vận tải, xe bồn với vật liệu tràn đổ là: xăng, dầu, nhớt, ...
Nguồn: Nguyễn Trọng Minh sưu tầm và biên soạn
 
scroll-topTop