SỬ DỤNG KINH PHÍ SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG

nhungdoahoaphudung

Cây công nghiệp
Bài viết
141
Nơi ở
Hà Nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chào các bạn! Theo hướng dẫn của TT 45/2010/TT-BTNMT thì có nhiều hạng mục chi nhưng mình thấy áp dụng cho cấp huyện còn nhiều hạn chế rất vướng mắc:
1. Chi mục xác nhận CKBVMT: không có một văn bản nào hướng dẫn định mức và chi như thế nào trong khi không thu phí thẩm định.
2. Chi xây dựng kế hoạch: đó là nhiệm vụ thường xuyên rồi.
Tiện thể cũng nhờ diễn đàn tư vấn giúp mình những nhiệm vụ bvmt: huyện mình là huyện trung du miền núi, việc sử dụng kinh phí rất mới, chưa có kinh nghiệm, hạn chế về nguồn nhân lực. Nhờ các bạn tư vấn nhiệm vụ mình nên làm những gì?
Cám ơn.
 

seagullxlvn

Hạt giống tốt
Bài viết
4
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
bạn có thể tham khảo thêm TT01/2008/BTNMT-BTC về việc hướng dẫn lập dự toán trong công tác bảo vệ môi trường.
trong thu phí thì phải có hướng dẫn của tỉnh ban hành áp dung cho những hộ gia đình, cơ quan đơn vị .
mình chỉ băn khoăn công tác thường xuyên rất nhiều :
- chi phí xe máy :
- chi phí vật tư : trong 2272 /BXD khong có chi phí vật tư mà chỉ áp dụng chi phí nhân công, có ai giúp mình vấn đề này không?
 

nhungdoahoaphudung

Cây công nghiệp
Bài viết
141
Nơi ở
Hà Nội
scroll-topTop