Ứng dụng Gom Rác GRAC

Sự khác biệt của một số thuật ngữ trong HSE

daibangxanh

Well-Known Member
#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
An toàn trong xây dựng - Construction Safety: chủ yếu liên quan đến các vấn đề liên quan đến an toàn của các quá trình hoạt động trong công trường xây dựng.

industrial safety - an toàn trong công nghiệp: liên quan đến an toàn trong các nhà máy công nghiệp: từ hoạt động sản xuất. Bạn xem thêm thuật ngữ Industrial safety system tại link sau:
http://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_safety_system

"accident" được gọi là tai nạn, theo "Đại từ điển tiếng Việt" của Nhà xuất bản Văn hoá Thông tin tại trang 1482 dòng thứ 21 từ trên xuống.

- Tai nạn lao động được định nghĩa tại điểm 2.1 của Thông tư liên tịch số 14/2005/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN của Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam. Cụ thể:

a. Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể người lao động hoặc gây tử vong, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động (kể cả thời gian giải quyết các nhu cầu cần thiết trong thời gian làm việc theo Bộ Luật Lao động quy định như: nghỉ giải lao, ăn giữa ca, ăn bồi dưỡng hiện vật, vệ sinh kinh nguyệt, tắm rửa, cho con bú, đi vệ sinh, thời gian chuẩn bị và kết thúc công việc).

b. Tai nạn được coi là tai nạn lao động trong các trường hợp sau:

- Tai nạn xảy ra trên tuyến đường đi và về trực tiếp giữa nơi làm việc và:

+ Nơi thường trú hoặc nơi tạm trú của người lao động.

+ Nơi người lao động đến nhận tiền lương, tiền công.

- Tai nạn xảy do những nguyên nhân khách quan như: thiên tai, hoả hoạn và các trường hợp rủi ro khác gắn liền với việc thực hiện các công việc, nhiệm vụ lao động hoặc không xác định được người gây ra tai nạn xảy ra tại nơi làm việc.

Tất cả những trường hợp trên phải được thực hiện ở địa điểm và thời gian hợp lý.

c. Tai nạn lao động được chia thành 3 loại:

+ Tai nạn lao động chết người: là tai nạn lao động dẫn đến chết người (chết ngay tại nơi xảy ra tai nạn; chết trên đường đi cấp cứu; chết trong thời gian cấp cứu; chết trong thời gian đang điều trị; chết do tái phát của chính vết thương do tai nạn lao động gây ra, …).

+ Tai nạn lao động nặng: người bị tai nạn bị ít nhất một trong những chấn thương được quy định tại Phụ lục số 1 kèm theo Thông tư này.

+ Tai nạn lao động nhẹ: là những tai nạn lao động không thuộc 2 loại tai nạn lao động nói trên.

Minh Vương
 
Top