Ứng dụng Gom Rác GRAC

sự khác nhau của cam kết bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường

tucua

New Member
#5
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Khi dự án đang trong giai đoạn hình thành (chưa tiến hành thi công, hoạt đông) thì làm CKBVMT hoặc ĐTM tùy theo quy mô. Khi dự án đã tiến hành thi công hoặc đi vào hoạt động thì phải lập đề án, đề án chi tiết tương đương với ĐTM, đề án đơn giản tương đương với CKBVMT.
 
#8
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
vậy thông tư 01:2011/BTNMT quy định những cơ sở phải hoạt động trước 5 tháng 6 năm 2011 vậy những cơ sở hoạt động sau 15 tháng 6 thì sao các bạn
Bạn link về bài viết này http://yeumoitruong.vn/threads/thao-luan-ve-thuc-hien-de-an-bvmt-nam-2014.27802/#post-91449, mình có trả lời rất rõ về vấn đề bạn hỏi đó ^^

Lighthouse Environment Co., Ltd http://moitruonghaidang.com/
 
Top