Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

sự khác nhau của cam kết bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường

#8
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
vậy thông tư 01:2011/BTNMT quy định những cơ sở phải hoạt động trước 5 tháng 6 năm 2011 vậy những cơ sở hoạt động sau 15 tháng 6 thì sao các bạn
Bạn link về bài viết này http://yeumoitruong.vn/threads/thao-luan-ve-thuc-hien-de-an-bvmt-nam-2014.27802/#post-91449, mình có trả lời rất rõ về vấn đề bạn hỏi đó ^^

Lighthouse Environment Co., Ltd http://moitruonghaidang.com/
 
Top