sự khác nhau của cam kết bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường

tucua

Mầm xanh
Bài viết
14
Bài viết
22
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
vậy thông tư 01:2011/BTNMT quy định những cơ sở phải hoạt động trước 5 tháng 6 năm 2011 vậy những cơ sở hoạt động sau 15 tháng 6 thì sao các bạn
Bạn link về bài viết này http://yeumoitruong.vn/threads/thao-luan-ve-thuc-hien-de-an-bvmt-nam-2014.27802/#post-91449, mình có trả lời rất rõ về vấn đề bạn hỏi đó ^^

Lighthouse Environment Co., Ltd http://moitruonghaidang.com/
 

jujununi11

Cây công nghiệp
Bài viết
121
Nơi ở
Yên Bái
scroll-topTop