Sự Tham Gia Của Cộng Đồng Trong GPMB và Tái Định Cư

AnhGEO

Mầm xanh
Bài viết
21
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Khác với khi các bạn xin ý kiến tham vấn cho báo cáo ĐTM, đối với báo cáo RAP thì hầu hết các yêu cầu từ phía nhà tài trợ(JICA, ADB, WB) đều yêu cầu dự án phải tổ chức các cuộc họp tham vấn cộng đồng tại địa phương (cụ thể là với từng Phường/Xã nằm trong khu vực dự án).
Việc tổ chức các cuộc họp như vậy nhằm giới thiệu với cộng đồng về dự án, các tác động có thể gây ra bởi dự án, cách giải quyết vấn đề. Ngoài ra phía đơn vị làm công tác bồi thường GPMB sẽ trình bày khung chính sách áp dụng cho việc Đền bù GPMB và một số vấn đề liên quan.

Thành phần tham dự cuộc họp thường gồm có:
Đại diện Chủ đầu tư (Đối với các dự án vốn vay thì là đơn vị được giao quản lý dự án);
Đại diện đoàn tư vấn (Nhóm RAP, Chuyên gia thiết kế, Chuyên gia môi trường tự nhiên, chuyên gia môi trường xã hội ...);
Đại diện chính quyên (UBND quận/huyện, Trung tâm phát triển quỹ đất quận/huyện-nếu có, Ban bồi thường GPMB quận/huyện-hoạc tương đương, UBND xã/phường, Mặt trận tổ quốc xã/phường, các đoàn thể xã/phường...);
Một Thành phần không thể thiếu trong cuộc họp này đó là những người bị ảnh hưởng bởi dự án.

Cám ơn các bạn đã đọc bài viết,
Mong các bạn tham gia góp ý và trao đổi để box ngày càng có nhiều thông tin hữu ích.
 

AnhGEO

Mầm xanh
Bài viết
21
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình cũng đã có kinh nghiệm tổ chức một số buổi tham vấn cộng đồng về vấn đề TĐC, mình có thể chia se kinh nghiệm trong việc tổ chức, một số câu hỏi bà con và chính quyền địa phương hay hỏi và cách trả lời cho các câu hỏi đó.

Mình có thể chia sẻ vấn đề này, hãy trao đổi thảo luận để cùng tiến bộ, để xây dựng một mục mới bổ ích trên YMT.
:)
 
scroll-topTop