Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Sục khí trong xử lí nước cấp

Snow_wolf

Active Member
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Thông thường khi xử lí nước cấp ở giai đoạn làm thoáng thường tui thấy có 2 cách sau:
+ Sử dụng giàn mưa (cái này chắc ai cũng biết) ==> tốn diện tích
+ Làm thoáng cưỡng bức bằng thùng quạt gió: giải pháp thông dụng, thấy nhiều nhất ở ngoài thực tế

+ Cách này mới hơn tui vừa thấy trên mạng: sử dụng ống ejector (Ventury) để hút khí vào nhờ lắp thêm 1 cái bơm. Không biết có sử dụng và tính toán làm sao chớ thấy công ty của nó quảng cáo vậy.

Bà con mình biết phương pháp nào khác không, xin thọ giáo.

địa chỉ website:

http://www.dalat.gov.vn/techmart/desktop/Selltech.aspx?tid=2&ID=501&Dat=12/14/2006 12:00:00 AM
 
Top