Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

SỨC MẠNH CỦA LỜI NÓI

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Mời các bạn nghe thử tại sao sức mạnh của lời nói lại quan trọng như vậy ?
Bài này mình đưa ra có 2 mục đích:
1. Triết lý sống
2. Lời nói và cuộc thi hùng biện có lien quan thế nào

[AUDIO]mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/nhungbaihoccuocsong/11-suc_manh_cua_loi_noi.mp3[/AUDIO]
 
Top