Suy thoái môi trường

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Suy thoái môi trường là sự thay đổi về chất lượng và số lượng của thành phần môi trường tự nhiên (không khí, nước, đất sinh vật, cảnh quan…). Sự suy thoái môi trường ở một mức độ nhất định là một hậu quả không thể tránh được của hoạt động con người. Bất cứ sự khai thác nguồn tài nguyên không tái sinh nào cũng nhất định sẽ dẫn đến sự suy giảm một phần hay toàn bộ tài nguyên ấy, và dẫn đến gia tăng sự tiêu thụ khoáng chất, năng lượng và gây ô nhiễm không khí, nước, tiếng ồn và các chất thải nguy hại. Nông nghiệp quảng canh (tức tăng sản lượng bằng cách tăng diện tích canh tác) dẫn đến phá rừng, trồng trọt trên đất tiếp giáp, và xói mòn đất, trong khi đó thâm canh hoá nông nghiệp (tức tăng sản lượng bằng cách tăng số lượng lao động và tư bản) dẫn đến tràn thoát thuốc trừ sâu và phân hoá học, gây ngập úng và nhiễm mặn, nhiễm độc cho đất đai. Ngay cả việc sử dụng tài nguyên có thể tái sinh trên một cơ sở bền vững cũng bao hàm sự khai thác vơ vét trữ lượng để tạo nên mức tăng trưởng tối đa hằng năm (hay năng suất bền vững tối đa). Những vùng hoang sơ và các khu rừng chưa bị chạm đến đạt trữ lượng cân bằng tự nhiên, ở đó mức tăng trưởng ròng là số không, trừ khi sản lượng giảm, sẽ không có một năng suất bền vững nào để mà thu hoạch. Do đó một mức suy thoái môi trường nào đó là không thể tránh khỏi.
Vấn đề đặt ra không phải là ngăn cản hay xoá bỏ tất cả những sự suy thoái môi trường mà là làm thế nào để tối thiểu hoá hay ít ra là giữ cho suy thoái này ở mức phù hợp với mục tiêu phát triển xã hội.
Nguyên nhân
  • Quyền sở hữu không được xác định rõ hoặc không hiện hữu.
  • Tài nguyên không được định giá và thị trường giành cho tài nguyên cũng rất yếu ớt hoặc vắng bóng.
  • Chi phí giao dịch cao cản ngăn những trao đổi mà lẻ ra có ích cho sự bảo tồn tài nguyên và phúc lợi xã hội (chi phí giao dịch gồm các chi phí thông tin, đàm phán giám sát và cưỡng chế).
  • Sự thiển cận, theo nghĩa thời hạn kế hoạch quá ngắn hay suất chiết khấu quá cao, bắt nguồn từ sự nghéo đói, không kiên nhẫn và sự rủi ro hay không chắc chắn mà ảnh hưởng đến những cá nhân không ảnh hưởng đến toàn xã hội.
  • Sự không chắc chắn và việc không thích rủi ro, không chỉ dẩn đến việc chấp nhận suất chiết khấu cao mà còn việc không sẳn lòng thực hiện các đầu tư lẽ ra là có lời nhưng có biến động rất lớn về mức sinh lợi.
  • Chính quyền có thể không đủ khả năng để thu thập các thông tin đúng đối với vấn đề môi trường bởi vì các nhà chính trị thường không thấy được những hoạt động mà bề ngoài không liên quan gì đến môi trường, lại sẽ có tác động đến môi trường.
  • Chính quyền dưới hình thức của những chính trị gia, có thể có những ý định tốt và hình thành ra luật môi trường về mặt nguyên tắc. Tuy nhiên nó cần phải được chuyển thành hành động và điều này cần những chuyên gia làm trong bộ máy chính quyền. Nhưng vì các quan chức này thường không phải là người được bầu và cũng không giống như công nhân, họ không nhận tiền lương theo kết quả công việc, do đó họ có rất ít động cơ rõ rệt để hành động vì quyền lợi của cộng đồng, trừ phi vấn đề được chính trị gia xem xét kỹ lưỡng, và điều này cũng rất khó.
 
scroll-topTop