SXSH nhà máy xi mạ

daibangxanh

Cây cổ thụ

Đính kèm

  • xima.rar
    97.9 KB · Lượt xem: 6,291

borinu

Mầm xanh
Bài viết
23

cobnla8855

Mầm xanh
Bài viết
23
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
các bác ơi...làm thế nào để có thể cân bằng năng lượng hay xác định định mức cho một nhà máy sản xuất acidphotphoric vậy....
Làm sao có thể cân bằng NĂNG LƯỢNG được khi mình không thể xác định cụ thể đầu ra, đầu vào của năng lượng đó, em không biết sao nữa...huhu. Em rất muốn xác định nhưng dường như là không thể vì tốn rất nhiều chi phí...
Bác nào có ý kiến gì giúp em được không ạ???
Giúp em với....
 

Worker

Cây công nghiệp
Bài viết
389
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
các bác ơi...làm thế nào để có thể cân bằng năng lượng hay xác định định mức cho một nhà máy sản xuất acidphotphoric vậy....
Làm sao có thể cân bằng NĂNG LƯỢNG được khi mình không thể xác định cụ thể đầu ra, đầu vào của năng lượng đó, em không biết sao nữa...huhu. Em rất muốn xác định nhưng dường như là không thể vì tốn rất nhiều chi phí...
Bác nào có ý kiến gì giúp em được không ạ???
Giúp em với....

Tốn chi phí thì ĐÚNG nhưng việc xác định cụ thể đầu ra - đầu vào là CÓ THỂ.

Nguyên tắc là:

ĐẦU VÀO = ĐẦU RA + TỔN THẤT

Chặt khúc từng công đoạn sản xuất để đưa vào phương trình trên thì sẽ cân bằng được (tất nhiên không thể tuyệt đối 100%).

Điện: xác định tổn thất trên từng thiết bị tiêu thụ riêng, hệ thống truyền tải riêng sau đó tính cân bằng trên toàn nhà máy

Nhiệt: cân bằng riêng cho thiết bị cấp nhiệt, hộ tiêu thụ riêng, truyền tải riêng

...
 
scroll-topTop