Tác hại nghề nghiệp - Biện pháp an toàn [SÁCH]

bigbigzerroo

Cây công nghiệp
Bài viết
267
Nơi ở
hồ chí minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Cuốn sách tác hại nghề nghiệp - Biện pháp an toàn được biên soạn nhằm giúp cho người sử dụng lao động và người lao động hiểu biết tác hại nghề nghiệp của từng yếu tố vật lý, bụi, hóa chất và vi sinh vật gây bệnh... đến sức khoẻ con người. Biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà trong lao động sản xuất hàng ngày phải tiếp xúc.

Trong quá trình biên soạn cuốn sách, các tác giả đã tham khảo các tài liệu trong và ngoài nước có liên quan đến sự phát triển sản xuất nước ta.

NỘI DUNG​

Chương I: Tác hại nghề nghiệp của các yếu tố vật lí
Chương II: Tác hại nghề nghiệp của các loại bụi

Chương III: Tác hại của các hoá chất

Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4

P/S: Mọi người kích vào link đã đính kèm trong mỗi phần để down nhé!
Nguồn: http://www.safetymart.vn/
!
 
scroll-topTop