tách khí trong bể trộn đưngs

monnan07

Mầm xanh
Bài viết
8
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
mình đang làm đồ án xử lý nước cấp dùng bể phản ứng có tầng cặn lơ lửng thì phải có ngăn tách khí. nhưng khi mình hỏi cô thì cô nói dùng bể trộn đứng là có thể tách khí luôn được rồi không cần làm ngăn tách khí nữa.Nhưng mình vẫn không hiểu bể trộn đứng tách khí như thế nào? ai biết giuos mình với! cảm ơn nhiều!
Có gì liên lạc quamail mình luôn hi: monnan07@gmail.com
 
scroll-topTop