Ứng dụng Gom Rác GRAC

Tách protein từ nước thải chế biến tôm làm thức ăn gia súc- có hay ko???

ltc007

New Member
#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Liên hiệp KHCN và hợp tác phát triển khu vực - Sitech (nghe tên lạ hoắc) vừa đưa ra phương án XLNT cho công ty mình : Cải tạo HTXLNT chế biến tôm từ 2000m3/ngđ lên 5000m3/ngđ với công nghệ như sau:
Nước thải - hố thu- sử dụng bể tuyển nổi dùng hoá chất độc quyền tách protein(làm thức ăn gia súc)-hố sinh học hiếu khí có gắn giá thể bám dính- khử trùng
Với công nghệ này họ đảm bảo đạt tcvn 5945 loại B, protein thu hồi bán làm thưc ăn gia súc, đảm bảo lợi nhuận thu được từ XLNT > 8000đ/m3.
Nghe quá hay luôn??? :018: Các bạn từng nghe qua tổ chức này chưa??? Cho mình ý kiến với.
 
#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Liên hiệp KHCN và hợp tác phát triển khu vực - Sitech (nghe tên lạ hoắc) vừa đưa ra phương án XLNT cho công ty mình : Cải tạo HTXLNT chế biến tôm từ 2000m3/ngđ lên 5000m3/ngđ với công nghệ như sau:
Nước thải - hố thu- sử dụng bể tuyển nổi dùng hoá chất độc quyền tách protein(làm thức ăn gia súc)-hố sinh học hiếu khí có gắn giá thể bám dính- khử trùng
Với công nghệ này họ đảm bảo đạt tcvn 5945 loại B, protein thu hồi bán làm thưc ăn gia súc, đảm bảo lợi nhuận thu được từ XLNT > 8000đ/m3.
Nghe quá hay luôn??? Các bạn từng nghe qua tổ chức này chưa??? Cho mình ý kiến với.
+ Mới nghe tên lần đầu, chắc là mới thành lập đây, xử lý nước thải mà kiếm lời được > 8000d/m3 thì tốt quá còn gì, ngày lời mấy chục mil, công ty đầu tư luôn đi^V^
+ Giờ là lúc nào còn áp dụng TCVN cho nước thải chứ. Hài thật^V^
 

arsenvir

New Member
#5
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Khó tin thật:
1, Tên công ty nghe lạ (có thể do tầm hiểu biết kém)
2, Công nghệ ko ổn tí nào (ko có cả bể điều hòa và bể xử lý kỵ khí nữa- BOD, COD của loại nước thải thủy sản nói chung khá cao nếu cho hẳn vào bể hiếu khí chắc chịu ko nổi rồi)
3, Sử dụng bể tuyển nổi dùng hoá chất độc quyền tách protein(làm thức ăn gia súc) - phải thấy mới tin. Bảo họ cho cái công trình mẫu xem thử
4, Như bạn magic06 nói, giờ này mà còn áp dụng TCVN 5945 thì ai nghiệm thu cho chứ
--> Xem xét lại cho kỹ bạn Itc007 nhé
 
Top