[Tài liệu] An toàn vệ sinh lao động trong Cơ Khí

Minh YMT

Admin
Bài viết
669
Nơi ở
Ho Chi Minh city
Website
www.yeumoitruong.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Để góp phần thực hiện tốt các mục tiêu Chương trình Quốc gia về Bảo
hộ lao động đến năm 2010 do Chính phủ ban hành, trong đó có mục tiêu trung bình hàng năm giảm 5% tần suất tai nạn lao động trong các ngành, lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động (Khai khoáng, xây dựng, cơ khí và sử dụng điện), Cục An toàn Lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế trong khuôn khổ Dự án nâng cao năng lực huấn luyện an toàn vệ sinh lao động ở Việt Nam (VIE/05/01/LUX) do Chính phủ Luxembourg tài trợ thực hiện việc biên soạn bộ tài liệu cho bốn ngành có nguy cơ cao về an toàn vệ sinh lao động

Chương I: KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ SẢN XUẤT CƠ KHÍ
Chương II: CÁC YẾU TỐ NGUY HIỂM, CÓ HẠI TRONG SẢN XUẤT CƠ KHÍ
Chương III: AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG CHẾ TẠO PHÔI
Chương IV: AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG GIA CÔNG CẮT GỌT
...
 

Đính kèm

  • ATVSLDtrong Co khi_full.pdf
    4.6 MB · Lượt xem: 2,165
scroll-topTop