Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

[Tài liệu] An toàn vệ sinh lao động trong Sử Dụng Điện

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Để góp phần thực hiện tốt các mục tiêu Chương trình Quốc gia về Bảo
hộ lao động đến năm 2010 do Chính phủ ban hành, trong đó có mục tiêu trung bình hàng năm giảm 5% tần suất tai nạn lao động trong các ngành, lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động (Khai khoáng, xây dựng và sử dụng điện), Cục An toàn Lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế trong khuôn khổ Dự án nâng cao năng lực huấn luyện an toàn vệ sinh lao động ở Việt Nam (VIE/05/01/LUX) do Chính phủ Luxembourg tài trợ thực hiện việc biên soạn bộ tài liệu cho bốn ngành có nguy cơ cao về an toàn vệ sinh lao động


* Nội dung tài liệu:
Chương 1: Các khái niệm cơ bản về an toàn điện
Chương 2: Tác hại của dòng điện đối với cơ thể con người
Chương 3: Phân tích an toàn trong các mạng điện
Chương 4: Các biện pháp đề phòng tai nạn điện
Chương 5: Ảnh hưởng của trường điện từ tần số công nghiệp và tần số rađiô, biện pháp phòng tránh
Chương 6: Bảo vệ an toàn lưới điện cao áp
Chương 7: Tĩnh điện- cách phòng tránh
Chương 8: Cấp cứu người bị điện giật
Chương 9: Chống sét
Chương 10: Các trang bị, phương tiện cần thiết cho an toàn điện
 

Đính kèm

Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top