Tài liệu bảo vệ môi trường

GaThatMa

Mầm xanh
Bài viết
6
Nơi ở
Hà Nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hi

Mình đang viết một đề tài về bảo vệ môi trường.
Thực ra mình đang gặp vấn đề nhiều nhất là tài liệu về
1. Hiện trạng quản lý môi trường rừng của Việt Nam
2. Giải pháp quản lý bảo vệ môi trường rừng
3. Giải pháp quản lý bảo vệ môi trường biển
Mà chưa tìm được tài liệu nào ưng ý. Anh em nào có tài liệu về bảo vệ môi trường (giáo trình, hay đề tài có liên quan) có thể chỉ giáo hộ cái.

Thank for read
 
scroll-topTop