Tài liệu chương trình đào tạo môi trường - Uỷ hội sông Mê Công

vantuyenenv

Cây đầu làng
Bài viết
519
Nơi ở
Thu Duc
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mục lục khoá học A - Nhận thức về môi trường và phát triển bền vững
Bài 01 : Các đặc điểm địa lý, dân cư và sinh thái của lưu vực sông Mê Công

Bài 02 : Những hoạt động thực tiễn không bền vững trong lưu vực sông mê

Bài 03 : Những nguyên tắc phát triển bền vững

Bài 04: Hướng tới phát triển bền vững.

Bài 05 : kinh tế môi trường

Bài 06: Đập và phát triển bền vững

Bài 07: Tầm quan trọng của rừng đối với lưu vực sông Mê Công

Bài 08: Chương trình phát triển bền vững của uỷ hội sông Mê Công (MRC)
 

Đính kèm

  • Khoa_hoc_A_-_Nhan_thuc_moi_truong_va_phat_trien_ben_vung.pdf
    569.9 KB · Lượt xem: 465

vantuyenenv

Cây đầu làng
Bài viết
519
Nơi ở
Thu Duc
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Khoá học B - Giới thiệu KHMT trong lưu vực sông Mê Công

Bài 1: Định nghĩa môi trường lưu vực sông Mê CÔng

Bài 2: GIới thiệu các khái niệm khoa học về hệ sinh thái.

Bài 3: Cần bằng nước vùng đất ngập nước trong lưu vực sông Mê Công

BÀi 4: Những xáo trộn đối với tài nguyên sinh thái ở lưu vực sông Mê Công

Bài 5: Cơ sở quan trắc môi trường
 

Đính kèm

  • Khoa_hoc_B_-_Gioi_thieu_khoa_hoc_Moi_truong_trong_luu_vuc_so.pdf
    791.1 KB · Lượt xem: 403

vantuyenenv

Cây đầu làng
Bài viết
519
Nơi ở
Thu Duc
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Khoá học C: Quản Lý tổng hợp tài nguyên nước và môi trường​

Bài 1: Sử dụng tài nguyên lưu vực sông Mê Công

Bài 2: Tổng quan về nội dung quản lý tài nguyên nước và môi trường tổng hợp

Bài 3: Những cản trở đối với quản lý tài nguyên và môi trường t63ng hợp trên lưu vực sông Mê Công

Bài 4: Những quy định để QLTN và MT có hiệu quả

Bài 5: Chính sách là công cụ bảo vệ môi trường

Bài 6: Các công cụ quản lý tài nguyên nước tổng hợp trong thực tế
 

Đính kèm

  • Khoa_hoc_C_-_Quan_ly_tong_hop_tai_nguyen_nuoc_va_moi_truong.pdf
    738.2 KB · Lượt xem: 377

vantuyenenv

Cây đầu làng
Bài viết
519
Nơi ở
Thu Duc
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Khoá học D: Thủ tục ĐTM và ra quyết định​

Bài 1: Giới thiệu về ĐTM

Bài 2: Luật đánh giá tác động môi trường ở hạ lưu sông Mê Công

Bài 3: Những thách thức trong việc áp dụng ĐTM ở lưu vực sông Mê Công

Bài 4: Tổng quan về quy trình ĐTM

Bài 5: Kinh tế môi trường trong quy trình EIA

DOwnload: http://www.mediafire.com/?mjm5smwxada
 

vantuyenenv

Cây đầu làng
Bài viết
519
Nơi ở
Thu Duc
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Khoá học E: Công cụ khoa học và kỹ thuật ĐTM

Bài 1: ĐTm ứng dụng các công nghệ khoa học

Bài 2: Giám sát cơ bản

Bài 3: Giám sát ảnh hưởng môi trường

Bài 4: Đánh giá nguy cơ sinh thái

Bài 5: Đánh giá nguy cơ sinh thái: ví dụ nhà máy chế tạo bột giấy

Bài 6: GIới thiệu mô hình môi trường

Bài 7: Ví dụ mô hình môi trường ứng dụng

Download: http://rapidshare.com/files/2941213...u_khoa_hoc_va_ky_thuat_danh_gia_tac_dong_.pdf
 

vantuyenenv

Cây đầu làng
Bài viết
519
Nơi ở
Thu Duc
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Khoá học F: Các hệ thống quản lý môi trường ISO14001

Bài 1: Giới thiệu các hệ thống quản lý môi trường

Bài 2: Các yêu cầu chung của ISO 14001

Bài 3: Chính sách môi trường

Bài 4: Các khía cạnh môi trường

Bài 5: Các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác

Bài 6: Các mục tiêu và chỉ tiêu môi trường

Bài 7: Chương trình quản lý môi trường

Bài 8: Cơ cấu tổ chức và trách nhiệm

Bài 9: Đào tạo nhận thức - năng lực

Bài 10: Phổ biến

bài 11: Tư liệu hoá

Bài 12: Kiểm soát tài liệu

Bài 13: Kiểm soát hoạt động

Bài 14: Chuẩn bị và đối phó các tình huống khẩn cấp

Bài 15: Quan trắc và đo đạc

Bài 16: Sự không tuân thủ, hoạt động hiệu chỉnh và ngăn ngừa

Bài 17: Hồ sơ

Bài 18: Kiểm toán

Bài 19: Rà soát công tác quản lý

Download: http://rapidshare.com/files/294121477/Khoa_hoc_F_-_Cac_he_thong_quan_ly_moi_truong_ISO14001.pdf
 

vantuyenenv

Cây đầu làng
Bài viết
519
Nơi ở
Thu Duc
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Khoá học G: Đánh giá tác động tích luỹ

Bài 1: Giới thiệu về đánh giá các tác động tích luỹ

Bài 2: Thí dụ về các tác động tích luỹ đến cá hồi ở sông columbia

Bài 3: Các nguyên tắc và các bước của CEA

Bài 4: Các đặc điểm của các phương pháp CEA hiệu quả

Bài 5: Các thách thức trong việc áp dụng CEA ở lưu vực sông Mê Công

DOwnload: http://rapidshare.com/files/294120867/Khoa_hoc_G_-_Danh_gia_tac_dong_luy_tich.pdf
 

vantuyenenv

Cây đầu làng
Bài viết
519
Nơi ở
Thu Duc
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Khoá học H - Đánh giá môi trường chiến lược

Bài 1 - giới thiệu về đánh giá môi trờng chiến lược

So sánh SEA và EIA cấp dự án
Ưu điểm (sử dụng) của SEA.
Khó khăn (cản trở) đối với SEA
Ví dụ về yêu cầu của SEA
Kết luận

Bài 2 - phương pháp và kỹ thuật

Phương pháp đánh giá môi trường chiến lược: Chỉ báo, Phương án, Giảm nhẹ
Kỹ thuật tiến hành SEA

Sách tham khảo

Download: http://www.mediafire.com/?m1xzj3hnhtz
 
scroll-topTop