Tài liệu cơ sở thiết kế hệ thống cấp nước

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Tài liệu cơ sở thiết kế hệ thống cấp nước:
  • Nhu cầu dùng nước
  • Tiêu chuẩn dùng nước
  • Chế độ dùng nước - hệ số không điều hòa
  • Công suất hệ thống cấp nước - lưu lượng tính toán
  • Cách tính áp lực cho hệ thống cấp nước: áp lực bơm cho đài nước, áp lực cho toàn bộ hệ thống cấp nước

Link:
http://www.fileden.com/files/2007/10/26/1542977/aplucdainuoc.PDF
http://www.mediafire.com/?nqmwznzoton
http://rapidshare.com/files/296250091/aplucdainuoc.PDF.html
http://www.megaupload.com/?d=IFWB9C6E
 
scroll-topTop