Tài liệu cơ sở thiết kế hệ thống cấp nước

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Tài liệu cơ sở thiết kế hệ thống cấp nước:
  • Nhu cầu dùng nước
  • Tiêu chuẩn dùng nước
  • Chế độ dùng nước - hệ số không điều hòa
  • Công suất hệ thống cấp nước - lưu lượng tính toán
  • Cách tính áp lực cho hệ thống cấp nước: áp lực bơm cho đài nước, áp lực cho toàn bộ hệ thống cấp nước

Link:
http://www.fileden.com/files/2007/10/26/1542977/aplucdainuoc.PDF
http://www.mediafire.com/?nqmwznzoton
http://rapidshare.com/files/296250091/aplucdainuoc.PDF.html
http://www.megaupload.com/?d=IFWB9C6E
 
scroll-topTop