Tài liệu CP (SXSH) ngành Bia - Tinh bột Sắn - Giấy

Worker

Cây công nghiệp
Bài viết
389

meomaythongminh

Cây đầu làng
Bài viết
691
Nơi ở
HCMC
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Tài liệu hướng dẫn SXSH trong ngành Bia

Sản xuất sạch hơn được biết đến như một tiếp cận giảm thiểu ô nhiễm tại nguồn thông qua việc sử dụng nguyên nhiên liệu có hiệu quả hơn. Việc áp dụng sản xuất sạch hơn không chỉ giúp các doanh nghiệp cắt giảm chi phí sản xuất, mà còn đóng góp vào việc cải thiện hiện trạng môi trường, qua đó giảm bớt chi phí xử lý môi trường.
Tài liệu hướng dẫn sản xuất sạch hơn trong ngành sản xuất bia được biên soạn trong khuôn khổ hợp tác giữa Hợp phần sản xuất sạch hơn trong Công nghiệp (CPI), thuộc chương trình Hợp tác Việt nam Đan mạch về Môi trường (DCE), Bộ Công thương và Trung tâm Sản xuất sạch Việt nam, thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường, trường Đại học Bách khoa Hà nội. Tài liệu này được các chuyên gia chuyên ngành trong nước biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản cũng như các thông tin công nghệ nên tham khả và trình tự triển khai áp dụng sản xuất sạch hơn.

Tài liệu được tải tại đây Mọi ý kiến đóng góp, xây dng tài liu xin gi v: Văn Phòng Hp phn Sn xut sch hơn trong công nghip, email: cpi-cde@vnn.vn hoc Trung tâm Sn xut sch Vit nam, email: vncpc@vncpc.org.
 

meomaythongminh

Cây đầu làng
Bài viết
691
Nơi ở
HCMC
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Tài liệu hướng dẫn SXSH trong ngành Giấy

Tài liệu hướng dn sn xut sch hơn trong ngành sn xut giy được biên son trong khuôn khhp tác gia Trung tâm Sn xut sch Vit nam, thuc Vin Khoa hc và Công nghMôi trường, trường Đại hc Bách khoa Hà ni và Hpphn sn xut sch hơn trong Công nghip (CPI), thuc chương trình Hp tác Vit nam Đan mch vMôi trường (DCE), BCông thương.
Mc tiêu chính ca tài liu hướng dn này là nhm tng bước hướng dn thc hin Đánh giá SXSH (CPA) cho ngành công nghip giy và bt giy ti Vit Nam. Đối tượng ca btài liu hướng dn này là các lãnh đạo nhà máy, các kthutviên và nhân viên ca các ban ngành chính phvà các tchc chu trách nhim thúc đẩy và điu chnh/quy định công tác qun lý môi trường ti các nhà máy sn xut giy và bt giy ti Vit Nam.
Tài liệu được tải tại đây Mi ý kiến đóng góp, xây dng tài liu xin gi v: Trung tâm Sn xut sch Vit Nam, email: vncp@vncpc.org hoc Văn Phòng Hp phn Sn xut sch hơn trong công nghip, email: cpi-cde@vnn.vn.
 

meomaythongminh

Cây đầu làng
Bài viết
691
Nơi ở
HCMC
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Tài liệu Hướng dẫn SXSH trong ngành Tinh bột sắn

Tài liệu hướng dẫn SXSH trong ngành sản xuất tinh bột sắn được biên soạn trong khuôn khổ hợp tác giữa Hợp phần SXSH trong công nghiệp (CPI), thuộc chương trình Hợp tác Việt Nam Đan Mạch về Môi trường (DCE), Bộ Công thương và Trung tâm Sản xuất sạch Việt Nam, thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường, trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Tài liệu này được các chuyên gia chuyên ngành trong nước biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản cũng như các thông tin công nghệ nên tham khảo và trình tự triển khai áp dụng SXSH.

Hợp phần SXSH trong công nghiệp và Trung tâm Sản xuất sạch Việt Nam xin chân thành cảm ơn sự đóng góp của TS. Ngô Tiến Hiển, các cán bộ của Công ty Cổ phần tư vấn EPRO và đặc biệt là Chính phủ Đan Mạch, thông qua tổ chức DANIDA, và Chính phủ Thụy Sĩ, thông qua Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc UNIDO đã hỗ trợ thực hiện tài liệu này.
Mọi ý kiến đóng góp, xây dựng tài liệu xin gửi về: Văn Phòng Hợp phần SXSH trong công nghiệp, email: cpi-cde@vnn.vn hoặc Trung tâm Sản xuất sạch Việt Nam, email: vncpc@vncpc.org.

Tài liệu được tải tại đây
 

vantuyenenv

Cây đầu làng
Bài viết
519
Nơi ở
Thu Duc
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hướng dẫn SXSH - dự án hợp tác Đan Mạch - Việt Nam:

1. Tài liệu hướng dẫn SXSH trong ngành Bia
--->Download: http://www.mediafire.com/?ggmt2z0yywn

2. Tài liệu hướng dẫn SXSH trong ngành Giấy
--->Download: http://www.mediafire.com/?uz3iz4ydw2u

3. Tài liệu hướng dẫn SXSH trong ngành Tinh bột sắn
--->Download: http://www.mediafire.com/?ezqxzd2qm0i

Hoặc bạn coi tổng hợp tại đây: http://yeumoitruong.com/forum/showthread.php?t=6194
 

Libra81096

Mầm xanh
Bài viết
13
scroll-topTop