Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

[Tài liệu] Hỏi đáp về Luật phòng cháy và chữa cháy

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Với mục đích giúp cho việc nhận thức đầy đủ và thống nhất các quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy, Nghị định 35/2003/NĐ-CP, Thông tư 04/2004/TT-BCA cũng như một số văn bản pháp luật khác có liên quan đến PCCC, chúng tôi biên soạn tài liệu “Hỏi đáp về Luật Phòng cháy và chữa cháy” nhằm giúp cho việc giảng dạy, học tập môn luật PCCC tại trường Đại học PCCC và là tài liệu tham khảo cho các cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm công tác PCCC tại các địa phương. Do tài liệu được biên soạn lần đầu, chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được ý kiến trao đổi, góp ý của các đồng chí và các bạn.

P/S: Mọi người tham khảo để nắm bắt rõ hơn về luật PCCC nhé^^
 

Đính kèm

Top