[Tài liệu] Huấn luyện an toàn điện

bigbigzerroo

Cây công nghiệp
Bài viết
267
Nơi ở
hồ chí minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH VÀ HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG TP.HCM
[Tài liệu] Huấn luyện an toàn điện
Nội dung gồm:
 1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CHUNG VỀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG
 2. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DÒNG ĐIỆN
 3. TÁC HẠI CỦA DÒNG ĐIỆN ĐỐI VỚI CON NGƯỜI
 4. NHỮNG YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TAI NẠN ĐIỆN
 5. NHỮNG NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN TAI NẠN ĐIỆN
 6. MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT AN TOÀN
 7. MỘT SỐ THIẾT BỊ BẢO VỆ AN TOÀN ĐIỆN
 8. BIỆN PHÁP XỬ LÝ KHI CÓ TAI NẠN ĐIỆN
 9. TĨNH ĐIỆN VÀ CÁC PHÒNG TRÁNH
 

Đính kèm

 • huan_luyen_an_toan_dien_2579.rar
  3.9 MB · Lượt xem: 3,102

phamjtam

Mầm xanh
Bài viết
5
Nơi ở
Láng ha
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH VÀ HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG TP.HCM
[Tài liệu] Huấn luyện an toàn điện
Nội dung gồm:


  • MỘT SỐ KHÁI NIỆM CHUNG VỀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG

  • MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DÒNG ĐIỆN

  • TÁC HẠI CỦA DÒNG ĐIỆN ĐỐI VỚI CON NGƯỜI

  • NHỮNG YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TAI NẠN ĐIỆN

  • NHỮNG NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN TAI NẠN ĐIỆN

  • MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT AN TOÀN

  • MỘT SỐ THIẾT BỊ BẢO VỆ AN TOÀN ĐIỆN

  • BIỆN PHÁP XỬ LÝ KHI CÓ TAI NẠN ĐIỆN

  • TĨNH ĐIỆN VÀ CÁC PHÒNG TRÁNH

Tôi không vào được với pass yeumoitruong.vn
Các bạn kiểm tra hộ lại ạ
 
scroll-topTop