Tài Liệu Huấn Luyện - An toàn khi Dọn Dẹp Tràn Dầu NIEHS

bigbigzerroo

Cây công nghiệp
Bài viết
267
Nơi ở
hồ chí minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Kiến Thức về An Toàn và Sức Khỏe cho Công Nhân Dọn Dẹp Tràn Dầu

Công nhân dọn dẹp tràn dầu có thể phải đương đầu với những nguy hiểm tiềm tàng từ các thứ phẩm dầu, chất phân tán, chất tẩy rửa và chất chống nhờn. Chết đuối, bệnh do nóng và té ngã cũng tạo ra những nguy hiểm, cũng như khả năng gặp phải côn trùng, rắn rết và các loài vật hoang dã khác sống trong những khu vực bị ảnh hưởng. Trong những trường hợp đó, mục tiêu của OSHA là bảo đảm cho công nhân được huấn luyện thích hợp và được trang bị bảo vệ an toàn. Tài liệu huấn luyện này được soạn thảo bởi Các Viện Sức Khỏe Quốc Gia, Viện Khoa Học Sức Khỏe Môi Trường
Quốc Gia, để làm nguồn tài liệu về sức khỏe và an toàn cho “các nhân viên hỗ trợ có kỹ năng” sẽ tham gia vào việc đối phó và dọn dẹp tràn dầu. Tài liệu này sẽ giúp công nhân hiểu được một cách đơn giản tràn dầu là gì, những đặc điểm của việc đối phó với nạn tràn dầu, và cách xác định và kiểm soát những nguy hiểm liên quan đến các hoạt động đối phó và dọn dẹp một vụ tràn dầu. Các huấn luyện viên có thể sử dụng tài liệu này để hỗ trợ việc xây dựng một khóa học ở mức độ đơn giản về tràn dầu hay các tài liệu ở mức độ nhận thức khác (tờ thông tin, hoạt động sa bàn, v.v)
 

Đính kèm

  • Oil_Spill_Booklet_CS3_v4_Rev6_17_10.rar
    1 MB · Lượt xem: 357
scroll-topTop