Tài liệu hướng dẫn sử dụng Watercad

GMO_Jupiter

Cây công nghiệp
Bài viết
376
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Sơ lược:

WaterCad là chương trình kết hợp giữa Cybernet và AutoCad 2004 chuyên dùng tính toán thuỷ lực mạng lưới cấp nước (tương tự như Epanet).

Chương 1: Xây dựng mạng lưới và mô phỏng mô hình theo thời gian
Phần 1 – Tạo một tập tin (file) dự án mới
Phần 2 – Bố trí mạng lưới
Phần 3 – Nhập dữ liệu
Phần 4 – Chạy chương trình mô phỏng tức thời.
Phần 5 – Chạy chương trình mô phỏng theo thời gian thực

Chương 2: Bài tập thực hành
Download:
http://ifile.it/vn6bku4
 
scroll-topTop