Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Tài liệu nâng cao năng lực nhận thức về CDM

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
CDM là một lĩnh vực mới không chỉ ở Việt Nam và cả trên thế giới. Tôi đã tham gia trong rất nhiều dự án nâng cao năng lực trong lĩnh vực này và ở đây tôi muốn chia sẻ cho các bạn các tài liệu về lĩnh vưcj này để có những hiểu biết cơ bản trước khi nghiên cứu sâu về CDM.
Hy vọng nó là bổ ích với các bạn. Và nhận được comments của các bạn.
Mr.Quang

Các bạn có thể tham khảo trên website:
www.unfccc.int
 

Đính kèm

Top