tài liệu phòng cháy chữa cháy rất hay

bigbigzerroo

Cây công nghiệp
Bài viết
267
Nơi ở
hồ chí minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Tài liệu về phòng cháy chữa cháy rất hay, có bài tập lập phương án chữa cháy
Nội dung gồm:

I. NHẬN THỨC CƠ BẢN VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY (PCCC)
1.1 Tính chất, phương châm của công tác Pccc.
1.2 Các khái niệm cơ bản.
1.3 Các yếu tô hình thành sự cháy
1.4 Nguyên nhân gây ra cháy nổ
1.5 Phân loại đám cháy (TCVN 4878-89).
1.6 Sự lan truyền của đám cháy.
II. CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỮA CHÁY.
2.1 Các cơ chế dập cháy
2.2 Các chất chữa cháy.
III. BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY
3.1 Cấu tạo bình chữa cháy xách tay:
3.2 Các loại bình chữa cháy
IV. HỆ THỐNG BÁO CHÁY VÀ CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG
4.1 Hệ thống Báo cháy tự động
4.2 Hệ thống chữa cháy tự động
BÀI TẬP : LẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY
 

Đính kèm

  • phan_iv_phong_chay_chua_chay_2699.rar
    228.7 KB · Lượt xem: 771
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
scroll-topTop