tài liệu : Quản lí nước thải công nghiệp

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

matrix103dpi

Cây công nghiệp
Bài viết
325
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
nội dung :
- quản lý nước công nghiệp
- chất lượng nước công nghiệp
- nươc thải công nghiệp
- kiểm định nguồn nước
- giảm thiểu chất thải
- các giải pháp xử lý
- công nghệ phù hợp
- thực hiện ông tác quản lý nguồn nước

http://www.fileden.com/files/2008/4/24/1881731/Quan%20Ly%20Nuoc%20Thai%20Cong%20Nghiep.pdf

http://www.box.net/shared/xds8d58e8o
 
scroll-topTop