Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

tài liệu Quản Lý Chất Thải Nguy Hại

de^

Member
#1

Đính kèm

Snow_wolf

Active Member
#5
#8
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
bạn nào bit cách sử dụng chứng từ chất thải nguy hại ko? Hướng dẫn mình với
Chứng từ CTNH có 6 liên, trg đó nếu bạn là chủ nguồn thải thì giữ lại liên 1 và giao 5 liên còn lại cho bên thu gom, vận chuyển, xử lý. Sau khi xử lý xong, bên xử lý sẽ điền đầy đủ các thông tin cần thiết vào đó và trả lại cho chủ nguồn thải liên 5 và liên 6. Chủ nguồn thải sẽ nộp liên 6 cho Sở TNMT tỉnh trg vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được chứng từ. Chủ nguồn thải lưu giữ liên 1 và liên 5 trg thời hạn là 5 năm.
 
Top