tài liệu Quản Lý Chất Thải Nguy Hại

de^

Cây đầu làng
Bài viết
580
Nơi ở
Ho Chi Minh city

Đính kèm

  • QL_CTNH.pdf
    293.5 KB · Lượt xem: 2,627

Snow_wolf

Cây cổ thụ
Bài viết
1,130
Nơi ở
Ho Chi Minh

yurimt

Cây công nghiệp
Bài viết
253
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
bạn nào bit cách sử dụng chứng từ chất thải nguy hại ko? Hướng dẫn mình với

Chứng từ CTNH có 6 liên, trg đó nếu bạn là chủ nguồn thải thì giữ lại liên 1 và giao 5 liên còn lại cho bên thu gom, vận chuyển, xử lý. Sau khi xử lý xong, bên xử lý sẽ điền đầy đủ các thông tin cần thiết vào đó và trả lại cho chủ nguồn thải liên 5 và liên 6. Chủ nguồn thải sẽ nộp liên 6 cho Sở TNMT tỉnh trg vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được chứng từ. Chủ nguồn thải lưu giữ liên 1 và liên 5 trg thời hạn là 5 năm.
 

habac69

Cây công nghiệp
Bài viết
115
Nơi ở
Hà Nội
scroll-topTop