Tài liệu quy hoạch môi trường

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

MrDoan89

Cây công nghiệp
Bài viết
308
Nơi ở
Quảng Ngãi
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
1. Quy hoạch môi trường: Đặng Trung Thuận, 2007
2. Quy hoạch môi trường: Không rõ tác giả
3. Phân tích hệ thống trong quy hoạch môi trường: ThS Lý Khánh Tâm Thảo – ĐH Văn Lang
4. Bài giảng quy hoạch sử dụng đất: ĐH Bách khoa TpHCM, 2006
5. Giáo trình quy hoạch môi trường: Vũ Quyết Thắng, 2003 – ĐH Khoa học Tự nhiên HN
6. Bài giảng quy hoạch đô thị: Tô Văn Hùng, 2005 – ĐH Bách khoa Đà Nẵng
 

Đính kèm

scroll-topTop