tài liệu tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho người chế biến thực phẩm

Ms Bean

Cây đầu làng
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
BỘ Y TẾ - CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM
TÀI LIỆU TẬP HUẤN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM
(CHO NGƯỜI TRỰC TIẾP SẢN XUẤT thực phẩm , CHẾ BIẾN THỰC PHẨM)​
An toàn thực phẩm có tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống xã hội, không những nó ảnh hưởng trực tiếp, thường xuyên đến sức khỏe con người, đến sự phát triển của giống nòi, thậm chí tính mạng người sử dụng, mà còn ảnh hưởng đến kinh tế, văn hóa, du lịch và an ninh, an toàn xã hội. Bảo đảm an
toàn thực phẩm sẽ nâng cao sức khoẻ người dân, tăng cường nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, là nền tảng cho xóa đói giảm nghèo và mở rộng quan hệ quốc tế.

56adcb6f50c2d.jpg


Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác bảo đảm an toàn thực phẩm ở nước ta là đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục kiến thức khoa học kỹ thuật và pháp luật về an toàn thực phẩm, nhằm nâng cao nhận thức và thực hành của cộng đồng. Đặc biệt, điều kiện bắt buộc đòi hỏi chủ cơ sở, người trực tiếp tham gia sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm là phải có kiến thức về an toàn thực phẩm.
Với mục tiêu đưa ra bộ tài liệu phục vụ cho công tác tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm theo yêu cầu của Luật An toàn thực phẩm và các quy định pháp luật hiện hành khác cho đối tượng là chủ cơ sở, người trực tiếp tham gia sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Tiếp theo cuốn tài liệu dành
cho đối tượng trong cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống năm 2011, Cục An toàn thực phẩm đã tiến hành biên soạn cuốn “Tài liệu tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho người trực tiếp sản xuất, chế biến thực phẩm” để sử dụng làm tài liệu phục vụ giảng dạy, tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho đối tượng thực tiếp tham gia sản xuất, chế biến thực phẩm.
Cuốn tài liệu này được biên soạn dựa theo yêu cầu kiến thức cơ bản, cần thiết đòi hỏi chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia sản xuất, chế biến thực phẩm cần phải được trang bị trước khi tham gia sản xuất, chế biến thực phẩm. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức tập huấn cho từng đối tượng, từng cơ sở có quy mô lớn, nhỏ khác nhau tại các địa phương, giảng viên cần biên soạn lại sao cho phù hợp với đối tượng.
Trong quá trình biên soạn tài liệu, chắc chắn sẽ không tránh khỏi thiếu sai sót và hạn chế. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của đọc giả gần xa.
Xin trân trọng cảm ơn!
 

Đính kèm

  • an-toan-thuc-pham.pdf
    4.8 MB · Lượt xem: 926
scroll-topTop