Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Tài liệu thí nghiệm hóa KT Môi trường

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
BÀI 1: LẤY MẪU VÀ BẢO QUẢN MẪU
BÀI 2: XÁC ĐỊNH ĐỘ MÀU

BÀI 3: XÁC ĐỊNH ĐỘ ĐỤC

BÀI 4: XÁC ĐỊNH pH

BÀI 5: XÁC ĐỊNH ĐỘ ACID

BÀI 6: XÁC ĐỊNH ĐỘ KIỀM

BÀI 7: XÁC ĐỊNH ĐỘ CỨNG

BÀI 8: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT RẮN

BÀI 9: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHLORINE

BÀI 10: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHLORIDE

BÀI 11: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SẮT

BÀI 12: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NITRATE

BÀI 13: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG AMMONIA

BÀI 14: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NITRITE

BÀI 15: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG PHOSPHATE

BÀI 16: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SULFATE

BÀI 17: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG BOD

BÀI 18: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG COD

http://www.4shared.com/file/160711014/835e36e1/BAO-CAO-TN.html
 

Chủ đề mới

Top