Tài liệu và ấn phẩm của chương trình SemLa - Thụy Điển

thaothitmo

Mầm xanh
Bài viết
20
Nơi ở
Hà Nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Đây là một loạt các ấn phẩm và tài liệu nghiên cứu của chương trình Semla, đã được công bố. Gồm các báo cáo đánh giá MT chiến lược DMC, tài liệu tờ rơi BĐKH, hướng dẫn quản lý đất đai và môi trường rất bổ ích.
Các bạn down ở đây nhé
http://www.mediafire.com/?sharekey=6f0557775e3bda1a0c814df2efeadc50e04e75f6e8ebb871
:012:
 

thaothitmo

Mầm xanh
Bài viết
20
Nơi ở
Hà Nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mới đây, dự án SEMLA đã kết thúc. Trên trang web của SEMla có tổng kết rất nhiều tài liệu bổ ích về Môi trường cả lý luận và thực tiễn. Anh em có thể vào
1. Sản phẩm chính của dự án
http://semla.monre.gov.vn/index.php?option=com_products&view=products&Itemid=12&lang=vi
2. Thư viện điện tử
http://semla.monre.gov.vn/index.php?option=com_document&view=document&Itemid=14&lang=vi
Trong này có khoảng 500 tài liệu hay, down vô tư đi.
 

nngoctu

Cây công nghiệp
Bài viết
275
Nơi ở
Nghe An
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Đây là một loạt các ấn phẩm và tài liệu nghiên cứu của chương trình Semla, đã được công bố. Gồm các báo cáo đánh giá MT chiến lược DMC, tài liệu tờ rơi BĐKH, hướng dẫn quản lý đất đai và môi trường rất bổ ích.
Các bạn down ở đây nhé
http://www.mediafire.com/?sharekey=6f0557775e3bda1a0c814df2efeadc50e04e75f6e8ebb871
:012:
Bạn send link mediafree giúp nhé! Tài liệu này rất hay, Load trong web của nó lâu quá ah!
 
scroll-topTop