Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

ISO 14001 Tài liệu về ISO đây

#4
#8
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
cam on nhieu nhieu .ma cho hoi lam IO14000 co giong voi lam I SO9000 hay khong.ai biet giup minh voi
Về trình tự thực hiện việc thiết lập triển khai hệ thống có thể nói cơ bản là giống nhau. Nhưng mỗi tiêu chuẩn có các yêu cầu khác nhau do đó quá trình trình thực hiện đương nhiên là khác nhau. Muốn biết yêu cầu 2 tiêu chuẩn này có chỗ nào giống nhau hay khác nhau bạn có thể xem phần phụ lục có sau mỗi cuốn tiêu chuẩn. Trong đó nó có bảng mối tương quan giữa ISO 14001 và ISO 9001 đó.

P/S: nhớ đánh tiếng Việt có dấu nghen. Quy định của diễn đàn đó.:007::007:
 
Top