tài liệu về sản xuất thuốc lá

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Có tài liệu cũng không share cho bạn, bạn vi phạm quá nhiều lỗi:
1. Lỗi post sai nơi quy định, đáng lẽ phải post vào box tài liệu chuyên ngành tương ứng
2. Bạn viết sai chính tả
3. Bạn ghi tiêu đề là help --> chẳng hiểu ý bạn là gì?

Nếu còn tái phạm thì sẽ ban nick 1-2 tháng thẳng. Sự thật luôn mất lòng bạn thông cảm.
 
scroll-topTop