Tai nạn lao động là gì

bibipupu

Cây công nghiệp
Bài viết
320
Nơi ở
Đà Nẵng
Website
www.yeumoitruong.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Tai nạn lao động là gì
-Bị tai nạn tại nơi làm việc và trong giờ làm việc;
-Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc (khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động (NSDLĐ));
-Trên tuyến đường đi từ nơi ở đến nơi làm việc (trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý);
-Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn.

Thế nào là bệnh nghề nghiệp (BNN):

-Bị bệnh thuộc Danh mục BNN khi làm việc trong môi trường hoặc nghề có yếu tố độc hại;
-Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị bệnh.

Cho mình hỏi là định nghĩa này theo quy định của văn bản pháp luật nào
 
scroll-topTop