Tai nạn lao động là gì

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

bibipupu

Cây công nghiệp
Bài viết
320
Nơi ở
Đà Nẵng
Website
www.yeumoitruong.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Tai nạn lao động là gì
-Bị tai nạn tại nơi làm việc và trong giờ làm việc;
-Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc (khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động (NSDLĐ));
-Trên tuyến đường đi từ nơi ở đến nơi làm việc (trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý);
-Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn.

Thế nào là bệnh nghề nghiệp (BNN):

-Bị bệnh thuộc Danh mục BNN khi làm việc trong môi trường hoặc nghề có yếu tố độc hại;
-Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị bệnh.

Cho mình hỏi là định nghĩa này theo quy định của văn bản pháp luật nào
 
scroll-topTop