Tải quy trình quản phá dỡ tàu cũ

anhhaihp

Mầm xanh
Bài viết
5
Nơi ở
Hà Nội
Website
www.giaiphapmoitruong.com
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Sau thời gian thấy nhiều người khá vất vả trong việc tìm kiếm tài liệu hướng dẫn phá dỡ tàu cũ. Hôm nay mình chia sẻ cho mọi người tài liệu này, hy vọng giúp mọi người có hướng cơ bản trong việc phá dỡ tàu cũ.

Link tải: http://www.mediafire.com/download/6w21ul6cyq6lwom/Quy_trinh_pha_do_tau_cu_Giaiphapmoitruong_1.pdf

Nguồn: http://giaiphapmoitruong.com/2013/08/tai-quy-trinh-pha-do-tau-cu/
 
scroll-topTop