Tại sao an toàn là quan trọng nhất

Minh YMT

Admin
Bài viết
669
Nơi ở
Ho Chi Minh city
Website
www.yeumoitruong.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các bạn thường thấy chữ "Safety First" khi đi tới mỗi công trường hoặc mỗi doanh nghiệp.
Tại sao an toàn là quan trọng?
Những lợi ích của việc duy trì một môi trường làm việc an toàn là rất nhiều, nhưng lần đầu tiên và quan trọng nhất, an toàn là về những gì bạn có thể làm để bảo vệ những người xung quanh.

Một môi trường làm việc an toàn là mấu chốt của dự án cả trực tiếp và gián tiếp. Chi phí liên quan đến sự cố, bao gồm cả chi phí mất, yêu cầu bồi thường lao động, chi phí bảo hiểm và các chi phí pháp lý được giảm thiểu trong một môi trường làm việc an toàn. Các chi phí gián tiếp có thể xảy ra theo sau sự cố, bao gồm cả mất năng suất xảy ra khi người ta tập trung để đối phó và khắc phục sự cố.

"Nếu bạn đang làm an toàn hiệu quả trong kinh doanh, công việc sẽ ít bị gián đoạn hơn, điều này sẽ giảm thiểu chi phí của bạn," Mark Steinhofer "Bạn sẽ không phải dừng công việc vì phải giải quyết các sự cố"
Mặt khác, một môi trường làm việc an toàn làm tăng tinh thần nhân viên, tăng năng suất, hiệu quả và lợi nhuận. "Khi mọi người cảm thấy như họ có một môi trường làm việc an toàn tốt, họ cảm thấy như họ có thể làm cho một sự khác biệt," Steinhofer nói.
Thực hiện một chương trình an toàn là một quyết định hiệu quả chi phí cho công ty. "Đó là điều phải làm về tài chính" Steinhofer nói. Ông chỉ ra rằng tỷ lệ thương tích thấp hơn dẫn đến lợi nhuận cao hơn. "Bằng chứng cho thấy công ty đã thực hiện các chương trình an toàn và sức khỏe hiệu quả có thể mong đợi để xem tỷ lệ thương tích và bệnh tật của họ giảm 20 phần trăm hoặc hơn và thu được $ 4 đến $ 6 cho mỗi đô la đầu tư vào các chương trình an toàn," ông nói. Ông cho biết thêm tài khoản mà thương nhân cho khoảng 6-9 phần trăm của chi phí dự án trên một trang web việc làm mà không có một chương trình an toàn, so với chỉ 2,5 phần trăm chi phí dự án với một chương trình an toàn.
safety-first-YMT.jpg

Các lợi ích kinh doanh khác như một chương trình an toàn có thể giúp bảo vệ danh tiếng của công ty. "Mất thời gian có nghĩa là chất lượng dịch vụ kém," Steinhofer nói. "Điều này có thể dẫn đến sự không hài lòng của khách hàng và tổn thất kinh doanh trong tương lai." Nhóm Quản lý an toàn giúp các công ty bảo vệ danh tiếng của họ khó kiếm bằng cách giúp họ cải thiện hồ sơ an toàn của họ.

Kinh nghiệm quản lý an toàn tốt của các công ty trong công tác phòng kiểm soát thiệt hại và làm việc với các hãng bảo hiểm cũng có thể giúp khách hàng đáp ứng yêu cầu bảo hiểm và giảm chi phí bảo hiểm của họ.
antoanlatrenhet.jpg

Không ai có thể tranh luận với thực tế rằng sự an toàn nơi làm việc là quan trọng, nhưng nó thường vô tình bỏ qua, để lại người lao động và những người khác trên khu vực làm việc tiếp xúc với rủi ro.

Dựa vào điều 145 Bộ Luật Lao Động 2012 thì các cán bộ an toàn nói 1 câu rất vui: TÍNH MẠNG CON NGƯỜI CHỈ LÀ 30 THÁNG LƯƠNG (đương nhiên thường dựa vào lương cơ bản)
  • Nếu do lỗi người sử dụng lao động thì bồi thường Ít nhất 30 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động.
  • Trường hợp do lỗi của người lao động thì người lao động cũng được trợ cấp một khoản tiền ít nhất bằng 40% mức quy định tại khoản 3 Điều này.
 
Sửa lần cuối:

quangdat

Mầm xanh
Bài viết
9
scroll-topTop