Tại sao ĐTM và quản lý CTR có cả TT,NĐ còn CTNH lại chỉ có một thông tư?

Nghĩa Ngờ Nghệch

Cây công nghiệp
Bài viết
190
Nơi ở
Thái Nguyên
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
- Nghị định 29/2011/NĐ-CP hướng dẫn lập đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường. Trong Nghị định này mục liên quan đến Đánh giá tác động môi trường chiến lược (1 số dự án do chính phủ phê duyệt) --> DO đó phải ban hành Nghị định.
- Thông tư 12/2011/BTNMT Quản lý CTNH: Thông tư này do Bộ Tài nguyên môi trường ban hành vì không có hạng mục nào liên quan đến chỉnh phủ, quốc hội quy định --> Do đó chỉ ban hành Thông tư thôi.
 

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Luật bảo vệ môi trường 2014 và nghị định hướng dẫn chi tiết về đtm, cam kết vẫn đề cập đến quản lý chất thải nguy hại nhưng ko chi tiết.
Thông tư 12 quy định cụ thể và chi tiết hơn.
Bộ y tế và cơ quan khác cũng có quyết định và thông tư về lĩnh vực chuyên môn
Chính vì vậy ko thể nói là chỉ có thông tư nói về quản lý chất thải nguy hại.
 
scroll-topTop