Ứng dụng Gom Rác GRAC

Tại sao phải học an toàn hóa chất

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mục đích topic này nói về quy định xử phạt của cơ quan quản lý nhà nước về việc huấn luyện khóa học an toàn hóa chất.

Hiện nay quy định xử phạt về an toàn hóa chất theo các quy định pháp luật như sau:

Nghị định 115/2016/NĐ-CP của Chính phủ
: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2013/NĐ-CP. điều khoản 4d. Mức tiền phạt đối với hành vi sử dụng các đối tượng không được huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất trong cơ sở sản xuất hóa chất; ..... theo quy định:
  • a) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng dưới 20 người;
  • b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng từ 20 người đến dưới 50 người;
  • c) Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng từ 50 người đến dưới 100 người;
  • d) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng từ 100 người trở lên.
Theo trích dẫn trên thì nghị định xử phạt "ngành công thương" không áp dụng với các đối tượng sử dụng, kinh doanh hóa chất, không áp dụng cho ngành phân bón, thuốc bảo vệ thực vật,...Chúng ta xem xét tiếp những quy định về an toàn vệ sinh lao động:

Nghị định 88/2015/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sửa đổi về: hợp đồng lao động; tiền lương; tai nạn lao động; công đoàn… được ban hành ngày 07/10/2015:
Phạt tiền người sử dụng lao động không tổ chức huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động, người học nghề, tập nghề đúng theo quy định của pháp luật theo một trong các mức sau đây:
  • a) Từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người;
  • b) Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người;
  • c) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người;
  • d) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người;
  • đ) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người trở lên.
Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây: c) Không có giấy chứng nhận huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định;

Theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP Nhóm 3 được cấp thẻ an toàn lao động có giá trị 2 năm : Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.
  • Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: DANH MỤC CÔNG VIỆC CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG liên quan tới hóa chất: Trực tiếp sản xuất, sử dụng, bảo quản, vận chuyển hóa chất nguy hiểm, độc hại theo phân loại của Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất.

Chính vì vậy trong trường hợp này người lao động bắt buộc phải được học an toàn lao động khi làm việc với hóa chất nguy hiểm, độc hại theo phân loại của GHS và cấp thẻ an toàn ( http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms.html )

Từ khóa liên quan: khóa học an toàn hóa chất, an toàn hóa chất, hóa chất nguy hiểm
 
Sửa lần cuối:
Top